Reportáž z naší konference 2023

Ve dnech 27.-29.10. 2023 proběhla na Památníku Jiřího Mahena výjimečná akce - konference zaměřená na výzkum okultismu a alternativních náboženských směrů s názvem Šťastná hodina VIII. Akce byla unikátní jak profesionální úrovní obsahu, tak i přátelskou atmosférou, která se na akci držela po celou dobu jejího konání. Účastníci z 6 různých států se zde sešli, aby sdíleli novinky ze svého výzkumu i praxe, vyměnili si zkušenosti a seznámili se s podobně zaměřenými kolegy. Ačkoli se zde potkali lidé z různých oborů a z rozličných organizací (mnohdy vůbec poprvé), působilo celé setkání srdečně a komunitně.

Z hostů vypíchněme alespoň prorektora Masarykovy univerzity prof. Jiřího Hanuše, nebo zahraniční hosty, prof. György E. Szönyi z univerzity v Szegedu, Mgr. Dell Rose z univerzity v Amsterdamu a doc. Marion Vrbicky z Vídně.

Jelikož kapacitu památníku zcela naplnilo 62 fyzických účastníků, byla oficiální část programu přenášena online přes Facebook a Youtube, kde přednášky v sobotu sledovalo 300 diváků. Tento přenos a celkové otevření konference veřejnosti byly novinkou mezi obdobnými akcemi, stejně jako bohatý doprovodný program (například čajové obřady, průzkum brněnského podzemí, tematická taneční vystoupení skupiny Friday Dancers).

Během víkendu mohli účastníci shlédnout 17 přednášek, zúčastnit se 2 čajových obřadů, projít si tematická místa v Brně na společné prohlídce města a zároveň sytit své žaludky dobrotami, o které se starala organizátorka Shanna a kolektiv z Cesty čaje. K tomu navíc byla součástí konference výstava „Současný český okultismus v artefaktech“, kterou připravil Petr Kalač z DCČH, doplněná o impozantní plátna a sochy výtvarnice Lenky Táborské.

Hlavní organizátor, vedoucí památníku Jiřího Mahena a historik Jan Ševčík, již nyní počítá s tím, že příští rok naváže na tuto novou brněnskou tradici. Největší změnou oproti letošku bude nový název Čaj u Mefista, protože značku „Šťastná hodina“ propůjčilo DCČH konferenci jako záštitu, dokud se zbrusu nová konference neprosadí. Konference mohla proběhnout především díky podpoře Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM), která akci propůjčila prostory a technicky zajistila přenos, spolku Historia Europeana, který pomohl s administrativním zajištěním a propagací, organizátorům Ondřeji Varaďovi, Veronice Šulcové, Markétě Oskeruši, Pavle R., Marcele Staňkové a v neposlední řadě Olze Čejkové, která zajistila spolupráci KJM.

Do dalších let přejeme konferenci mnoho úspěchů a nadšených účastníků.

Hana Lišková