Organizační tým

Pro oslovení organizátorů využijte email: [email protected]

Mgr. Jan Ševčík

je knihovník, politolog a historik, specializující se na historii okultismu a na vliv okultních organizací a učení na politiku. Vysokoškolské vzdělání získal při zaměstnání na Masarykově univerzitě, kde v roce 2019 dosáhl magisterského titulu v oboru politologie. Nyní ve studiu pokračuje v doktorském programu na Historickém ústavu MUNI. Pracuje v Knihovně Jiřího Mahena, aktuálně na pozici vedoucího Památníku Jiřího Mahena. Dále se věnuje sociální práci a přednáškové činnosti. Z jeho publikací zmiňme například komplexní historickou studii „Brno“, která zkoumá různá pojetí města, ať už funkční, nebo v chápání různých skupin jeho obyvatel. Studie vyšla jako součást sbírky Město a jeho symboly (2021).

PhDr. Mgr. Tomáš Kubisa, PhD.

je etnológ a religionista, vedecky sa zameriava na súčasný ezoterizmus a nové náboženské a ezoterické hnutia na Slovensku. Rigorózne štúdium absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe a doktorandské na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Pôsobil na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, kde sa venoval digitálnej etnológii, archívnemu výskumu, aplikovanej archivistike a digitalizácii archívnych fondov. V súčasnosti pôsobí ako historik na Ústave pamäti národa. Je zakladajúcim členom a súčasným riaditeľom Inštitútu pre výskum slovenského ezoterizmu.

Mgr. Veronika Šulcová

je česká politoložka a spisovatelka. Témata jako původní tradice, mýty a magie ji přitahovaly od dětství. Nakonec ji ale upoutala afrokaribská náboženství, která studuje již 15 rokem. V této spiritualitě nalézá unikátní spojení živoucího náboženského systému a hlubokých historických kořenů. Ve svých knihách kombinuje akademický přístup, který se nachází na pomezí religionistiky a kulturní antropologie, s poutavým vylíčením místních zvyklostí a s autentickými popisy magických a rituálních praktik. Vydané knihy: Vúdú: magie a náboženství (2013), Santería: uctívání svatých na Kubě (2017), Zasvěcení do haitského vúdú (2020), Encyklopedie vúdú (2022).

Mgr. Olga Čejková

vystudovala religionistiku a dějiny umění na FF Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti se v rámci doktorského studia religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci věnuje výzkumu religiózních prvků v myslivosti. Pracuje v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde působí jako vedoucí Oddělení marketingu a kulturně vzdělávacích služeb. Je činná také jako výtvarná kurátorka v nezávislých projektech Schrott Gallery Brno, Galerie Ve výminku a dalších.


Mgr. Ondřej Varaďa

je doktorandem Historického ústavu FF MU v Brně. Zabývá se okolnostmi vzniku Československa, dějinami československých legií a především osudy jejich příslušníků v období meziválečného Československa. Své poznatky prezentoval mimo jiné i ve studii Obraz domova v denících čs. legionářů (Studia Historica Brunensia, č. 1, 2022).

Inka Shanna

pracuje na manažerské pozici v oblasti cestovního ruchu a okultním tématům se věnuje coby koníčku. Jedna se zejména o čarodějnictví a léčitelství. Dále je znalkyní čajů a čajové kultury. A věnuje se také chovatelství a charitativní práci pro týrané a opuštěné psy.

Markéta Oskeruše

se na konferenci podílí jako jeden z doplňujících organizátorů. Přivedla jí k tomu vlastní praxe, zaměřená především na českou lidovou magii a čarodějnictví. Ale inspirují ji i jiné evropské tradice, například baskické nebo cikánské čarodějnictví. Vedle praxe se pak věnuje zejména své umělecké tvorbě, inspirované právě magií, čarodějnictvím a magickým folklorem. Najdete ji pod značkou Oskerushe.

A další...

Spolupořádající instituce, organizace a projekty

Platfotma Síť

je volným sdružením vědců, okultistů a zajímajících se lidí, které vzniklo na konci roku 2023, aby usnadnilo vzájemnou komunikaci, organizovalo konference a komunitní akce, kooperovalo výzkum okultismu v České a Slovenské republice a pomáhalo s výměnou informací a archiválií.

Do aktivit Sítě dále patří záchrana okultních písemností a artefaktů, zejména formou jejich digitalizace a zpřístupňování, dále podpora začínajících vědců a praktiků a v neposlední řadě popularizace vědeckého výzkumu okultismu.

Více zde: (>>>)

Inštitút pre výskum slovenského ezoterizmu

bol založený v roku 2023 ako inštitúcia, ktorá mapuje, skúma a dokumentuje ezoterickú a okultnú scénu na Slovensku v histórii aj súčasnosti.

Medzi hlavné výskumné línie v súčasnosti patrí činnosť členov Československej spoločnosti Universalia na Slovensku a pokračovateľov jej odkazu, ako aj dokumentácia činnosti ezoterickej a okultnej scény od roku 1989 až po súčasnosť.

Více zde: (>>>)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

je největší veřejná městská knihovna na Moravě a druhá největší v České republice. Od roku 1921 ji zřizuje statutární město Brno. 

Knihovna je významným kulturním, vzdělávacím, informačním i setkávacím centrem a tvoří ji Ústřední knihovna, Mahenův památník, IN-centrum a 34 poboček.

Knihovna nabízí rozsáhlý výběr služeb, literatury, médií i hudebnin a pořádá kulturní a vzdělávací pořady pro školy i širokou či odbornou veřejnost.

Více zde: (>>>)

Historia Europeana

je spolek vzniklý na jaře 2011, krerý je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, věnujícím se moderním evropským dějinám. Zakladateli HE jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů.

Více zde: (>>>)

Friday Dancers

je brněnská taneční skupina, která se věnuje improvizačnímu břišnímu skupinovému tanci FCBD style.

FCBD style vznikl v 80. letech v Americe. Pohyby vychází z inspirace folklórními tanci Středního Východu, severní Afriky, Španělska a Indie. Tuhle pestrou směs rády fúzujeme s dalšími styly, občas kostýmy cíleně obohacujeme třeba slovanskými vlivy.

Více zde: (>>>)

Tekurá krajina

je Podcast pro spirituální objevování, samostatnost, gramotnost, rozmanitost, a duchovní pohodu. 

Cílem podcastu je budovat v posluchači spirtuální gramotnost a samostatnost, mapovat duchovní svět dvacátého prvního století, zkoumat ezoterii inteligentním způsobem a užít si při tom trochu legrace. 

Více zde: (>>>)

Cesta čajeCesta čaje

je čajovna a obchod s čajem. V Cestě Čaje nám jde hlavně o kvalitu čajů, které nabízíme. Dále o to, abychom vám vždy byli schopní poradit a předat naše znalosti ze světa čajové kultury.

Ať už jste zkušený milovník čaje nebo úplný začátečník, pokud jde o sypané čaje a jejich přípravu, u nás vždy najdete, co hledáte. Ať už se stavíte na čaj nebo pro čaj, rádi vás zde přivítáme!

Více zde: (>>>)