Revised Code

Záchrana písemností, artefaktů a svědectví

Našim cílem a snahou je záchrana písemných i hmotných památek na historii českého a slovenského okultismu. Řeč je o památkách s tematikou magie, alchymie, astrologie, věštění, spiritismu, mystiky, hermetismu, martinismu, rosenkruciánství, zednářství atp. Ty totiž až příliš často končí v odpadních dvorech nebo mizí mezi překupníky a soukromými sběrateli. Vytrácí se tak část historie naší země. Přicházíme o svědectví, jací byli, v co věřili a o čem snili naši předkové.

Základní metodou záchrany je přitom nafocení těchto památek, tedy vytvoření jejich digitální kopie,
která nejlépe vzdoruje zubu času a zároveň umožňuje zpřístupnění památky široké odborné i laické veřejnosti. Míra zveřejnění je však vždy na domluvě s majitelem památky. Fyzické originály, které přejdou do vlastnictví sítě, jsou po digitalizaci pečlivě uloženy a samozřejmě také přístupné k nahlédnutí. S informacemi obsaženými v písemnostech je nakládáno dle zásad vědecké etiky a platných zákonů.

U památek ale nekončíme. Taktéž natáčíme a uchováváme vzpomínky a svědectví pamětníků , pozůstalých po českých a slovenských okultistech, ale i nepřímých svědků, tedy těch, kteří se s přímými svědky znali nebo mají informace z jiných důvěryhodných zdrojů. Zde je také samozřejmostí vědecká etika a pravidla používaná pro zpracovávání orální historie.

Proto prosíme:
- Pokud jste pamětníkem, příbuzným českých či slovenských okultistů, nebo pokud o nich máte informace z jiného zdroje, podělte s o své vzpomínky a svědectví.
- Pokud máte v držení písemnosti či artefakty s okultní tematikou, kontaktujte nás a umožněte, aby byly uchovány pro další generace.
- Pokud jste majitelé tematické sbírky či knihovny, umožněte její digitalizaci.

Jak bylo řečeno, klíčové je pro nás vytvoření digitální kopie památky. Pokud si přejete hmotné originály ponechat, plně to respektujeme a chápeme. Stejně tak, pokud si jako majitel památky nebo pamětník poskytující rozhovor přejete zůstat v anonymitě.

Výhledovým cílem Sítě je vytvořit web sloužící jako velká digitální knihovna a katalog písemností i artefaktů z historie českého, slovenského i světového okultismu. Ale také jako databáze zaznamenaných vzpomínek a svědectví.

You can contact us at:

https://discord.gg/ZWP4afa58s